Skadliga effekter kända 1969 – förnekas än i dag

Skadliga effekter till följd av mikrovågsstrålning liknande den från basstationer beskrevs redan 1969.