ICNIRP:s rekommendationer

ICNIRP, bildat 1992, är en organisation med säte i Tyskland som lämnar rekommendationer om tillåten strålning för elektromagnetiska fält inklusive … Continue reading ICNIRP:s rekommendationer