Forskning

På denna sida redovisas forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter sedan 2008 som visar effekter av lågfrekventa elektromagnetiska fält samt radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Listan innehåller även några sammanställningar över forskning och rapporter från  offentliga instanser/experter. Listan visar tydligt att det finns massiva belägg för allvarliga hälsorisker och att det långt ifrån rör sig om … Fortsätt läsa Forskning