Forskning

På denna sida redovisas forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter sedan 2008 som visar effekter av lågfrekventa elektromagnetiska fält samt radiofrekvent … Continue reading Forskning