Extremt hög strålning på Skeppsbron i Stockholm

2 648 000 mikrowatt per kvadratmeter i maxvärde. Innebär allvarliga hälsorisker enligt forskare.