Nordiska organisationer begär bättre skydd mot risker med strålning från trådlös teknik

I dag används föråldrade regler som endast skyddar mot effekter till följd av akut uppvärmning