21 maj, 2019

Archives for maj 2015

– 11 juni 2015: Experts warn on wifi effects of children. Framingham News – 11 juni 2015: Leading Melbourne doctor is blaming mobile phones for an escalation in brain cancer. 7 News – 6 juni 2015: Stefan Lövén förstår att mobiler kan försämra skolresultaten. SR – 5 juni 2015: Cell phone industry suing Berkeley  over […]

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/05/nyheter-i-korthet/

244 experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik

I en appell till FN och WHO skriver 244 vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna. Uppdatering 20 oktober 2018: sammanlagt 244 experter har nu undertecknat appellen. Länk […]

Experter fördömer föråldrat gränsvärde för wifi- och mobilstrålning

Hälsoutskottet i Kanadas parlament (HESA) har nyligen avslutat en hearing med experter på hälsorisker med elektromagnetiska fält. Bakgrunden är en utredning från Health Canada om gällande gränsvärden sommaren 2014. Det är samma gränsvärden gäller i Sverige och som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. De är hårt kritiserade för att vara föråldrade och otillräckliga för att skydda […]

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →