24 oktober, 2020

Strålskyddsstiftelsens information motarbetas

Mats Reimer och andra från föreningen Vetenskap och Folkbildning, VOF, arbetar sedan flera år intensivt för att motarbeta att vår information når allmänhet och beslutsfattare. skriver Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen i en replik på VOF-medlemmen och barnläkaren Mats Reimers artikel på SVT Opinion om att Strålskyddsstifltelsen inte borde få lämna information till riksdagsledamöter.

I samband med att Strålskyddsstiftelsen fick möjlighet att informera intresserade riksdagsledamöter i riksdagen den 22 april utsattes stiftelsen kritiska artiklar både i Expressen och SVT Opinion, båda orkestrerade av medlemmar från VOF som riktade kritik mot att Strålskyddsstiftelsen skulle få möjlighet att lämna information till riksdagsledamöter. Det var alltså inte bara ett angrepp på Strålskyddsstiftelsen utan även ett angrepp på demokratins fundament, att inte censurera  information och att beslutsfattare och politiker ska lyssna även på representanter för miljö- och hälsoorganisationer som exempelvis Strålskyddsstiftelsen.

Mona Nilsson skriver i sin replik på SVT Opinion som publiceras flera dagar efter att Mats Reimer fått in ytterligare en angripande artikel på SVT Opinion kvällen före att Mona Nilsson skulle lämna information i riksdagen att hundratals undersökningar har visat att alltifrån möss till spermier och celler reagerar negativt på strålningen.

Möss får stressreaktioner, försämrat minne och förändrat beteende, påverkan på sömnen. Musfoster får bestående skador på hjärnan. Minst 250 publicerade vetenskapliga studier visar negativa effekter på centrala nervsystemet.

Doktor Mats Reimer vid Mölnlycke Vårdcentral menar att människor som får symtom enbart lider av ”elfobi” och att det skulle hjälpa med ”en skylt” där det står att det inte finns någon strålning.

Mats Reimer bör nu förklara, med utgångspunkt från ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, hur mössen och spermierna också kan lida av ”elfobi” eller ”vanföreställningar” och hur människor med svåra symtom på grund av strålning blivit hjälpta av en skylt?

Han bör också klargöra om han bedriver en bisyssla till sin anställning vid landstinget och arbetar för tredje part eller om hans idoga lobbyarbete i IT-och telekomindustrins intresse bedrivs utan ersättning? Läkarförbundets etiska riktlinjer

Läs hela artikeln på SVT Opinion.