24 oktober, 2020

Patent avslöjar: Operatör kände till cancerrisker med trådlösa nätverk

Den schweiziska mobiloperatören Swisscom beskrev cancerriskerna med trådlösa nätverk redan 2003 i en patentansökan. Hälsoeffekterna kan bli omfattande och leda till ökad cancerrisk skrev den ledande operatören i Schweiz. Trots kunskapen marknadsförs tekniken allt aggressivare mot skolbarn.

Swisscom AG ansökte år 2003 om patent för en metod för att minska mikrovågsstrålningen från trådlösa datanätverk (WLAN). Företaget beskrev att mikrovågsstrålning under gällande gränsvärden är gentoxisk och kan skada arvsmassan samt att effekterna av strålningen är “ett känt problem”.

Effekterna på människokroppen kan bli “omfattande”

”Effekterna av WLAN på människokroppen kan bli omfattande”, anförde Swisscom och beskrev i detalj den cancerframkallande effekten:

“Hälsoriskerna av strålningen har blivit bättre förstådda genom den senaste tidens forskning. När exempelvis mänskliga blodceller bestrålas med elektromagnetiska fält, har tydliga skador på arvsmassan och indikationer på förhöjd cancerrisk visats. […] Det har således varit möjligt att visa att mobilstrålning kan skada genetiskt material och mänskliga blodceller varvid såväl DNA och antal kromosomer förändras. Denna mutation kan följaktligen leda till ökad cancerrisk”.

Patentet gäller en metod som stänger ner routern till viloläge när nätverket inte aktivt används. På så sätt minskar tiden som människor exponeras och därmed strålningens permanenta stresseffekt. Så sent som den 21 december 2012 betalade Swisscom för en förnyelse av patentet.

IARC bekräftade cancerrisker med strålning

Åtta år efter Swisscoms beskrivning av cancerriskerna, bekräftade WHO:s cancerforskningsinstitut, IARC, att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och trådlösa nätverk är ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B.

Trots kunskapen om riskerna marknadsförs trådlösa nätverk aggressivt mot skolor och daghem i Sverige för ökad användning bland barn

Swisscoms patent:
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2004075583

 

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer, med utgångspunkt från Europarådets rekommendationer (resolution 1815). www.stralskyddsstiftelsen.se