22 juni, 2018

190 experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik

I en appell till FN och WHO skriver 190 vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna. Uppdatering oktober 2017: sammanlagt över 230 experter har nu undertecknat appellen. Länk […]

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →